Klasika

Operní koncert

Písňový večer

Adventní koncert – Popelka nazaretská

Vánoční písně, pastorely a koledy